Quy định đá ốp lát đã qua chế biến xuất khẩu

Quy định đá ốp lát đã qua chế biến xuất khẩu

Theo quy định tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày30/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (viết tắt là Thông tư 18), thì các doanhnghiệp được phép xuất khẩu đá ốp lát đã qua chế biến (trừ đá khối) thành sản phẩm đá ốp lát khi đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn và kèm theo hồ sơ xuất khẩu đá ốp lát như sau:
Quy định đá ốp lát đã qua chế biến xuất khẩu
Đối với doanh nghiệp mua đá nguyên liệu trong nước để chế biến: có bản sao công chứng giấy phép khai thác còn hiệu lực của bên bán, hợp đồng kinh tế, bản sao hóa đơn thuế và giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến của cơ quan có thẩm quyền cấp cho Doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp nhập khẩu đá nguyên liệu để chế biến: có hóa đơn, chứng từ cho nhập khẩu tại Hải quan và giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến của cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp chế biến.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu điều chỉnh Thông tư 18 cho phù hợp với Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Tuy nhiên, trong hướng dẫn mới cũng sẽ yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu đá ốp lát phải tuân thủ các điều kiện nói trên. Như vậy, đối với trường hợp những Công ty có chức năng chế biến đá, đã mua đá từ các đơn vị có giấy phép khai thác hoặc nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài (có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn mua bán hợp lệ) để chế biến đá ốp lát thì được phép xuất khẩu.

theo baoxaydung