giá bán ngói cao cấp

Ngói lợp Đất Việt chất lượng

Ngói lợp Đất Việt chất lượng Ngói lợp Đất Việt chất lượng

Thông tin chi tiết : Mã hiệu MA13 Kích thước ( mm ) 260 x 160 x 12 mm Khối lượng ( kg/v ) 1.10 Kg/viên Màu sắc Đỏ Thời gian xuyên nước ( phút ) ≥ 120 phút Độ hút nước (%) ≤ 8% Số lượng sử dụng (v / m2) 65 viên / m2 Tại kho mới luôn có sẵn vài ...