ngói đá

Ngói đá lợp mái

Ngói đá lợp mái Ngói đá lợp mái

Đá lợp mái mà dân thường gọi là đá bản, đá phiến hay đá chẻ xuất hiện ở vùng núi phía bắc, tập trung chủ yếu ở tỉnh Lai Châu. Chính vì vậy mà người ta thường gọi là đá Lai Châu, tên đá gắn liền với địa danh sinh ra nó. Trữ lượng ...