ngói giá rẻ

Ngói Đất Việt đẹp

Ngói Đất Việt đẹp Ngói Đất Việt đẹp

Thông tin chi tiết : Mã hiệu NDV Kích thước ( mm ) 200 x 100 x 9 mm Khối lượng ( kg/v ) 0.45 Kg/viên Màu sắc Đỏ Thời gian xuyên nước ( phút ) ≥ 120 phút Độ ...