ngói lợp biệt thự

Ngói Đồng Tâm chất lượng cao

Ngói Đồng Tâm chất lượng cao Ngói Đồng Tâm chất lượng cao

Mã sản phẩm: GN145 Kích thước toàn bộ: 330 x 420 mm Độ dốc tối thiểu: 17° Độ dốc tối đa: 90° Độ dốc tối ưu: 30° - 35° Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm Khoảng cách mè cho phép: 320 - 340 mm Trọng lượng xấp xỉ: 4 kg/viên Ngói màu Đồng Tâm được sản xuất theo công nghệ ép ...