sản phẩm ngói đồng tâm

Ngói Đồng Tâm chất lượng

Ngói Đồng Tâm chất lượng Ngói Đồng Tâm chất lượng

Tên sản Phẩm Ngói màu Hãng Sản Xuất Đồng Tâm company Kích thước 330 x 420 mm Trọng lượng Xấp xỉ 4.2kg Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ...