vật liệu tái chế

Dùng vật liệu tái chế làm nhà ở

Dùng vật liệu tái chế làm nhà ở Dùng vật liệu tái chế làm nhà ở

Gần đây, Cty thiết kế nhà ở bền vững Infinski đã chế tạo những ngôi nhà với 80% thành phần vật liệu làm từ đồ tái chế và điều quan trọng là những vật liệu này lại không gây ô nhiễm cho môi trường. Nhiều vật liệu trong số đó là những container vận chuyển ...