việt nam sản xuất ống thép

Ống thép hàn dày được sản xuất ở Việt Nam lần đầu tiên

Ống thép hàn dày được sản xuất ở Việt Nam lần đầu tiên Ống thép hàn dày được sản xuất ở Việt Nam lần đầu tiên

Chính thức bước vào thị trường ống thép xây dựng "ống thép hàn dày" là dòng sản phẩm mới lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng nhiều trong hệ thống ống dẫn nước, phòng cháy chữa cháy, cọc khoan nhồi, kết cấu mái ...